हिन्दी बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द

बिना मात्रा वाले दो अक्षर के हिन्दी शब्द बिना मात्रा वाले दो अक्षर के हिन्दी शब्द Hindi bina matra wale do akshar ke shabd लव, वन, फल, हल, डस, मन,…